Tính năng

  • Chỉ các miền được chỉ định mới có thể thực hiện phân mảnh SNI.
  • Bảo vệ DNS của bạn với DNS trên HTTPS.
  • Khả năng bỏ qua SNI nghe lén (HTTP/HTTPS) được bao gồm.
  • Phân mảnh chỉ chuỗi SNI để giảm thiểu sự chậm lại.
  • Giảm thiểu các vấn đề truy cập thông qua danh sách trắng.
  • Nó được sử dụng bằng cách chỉ định máy chủ DNS thông qua Bỏ qua gói mà không thay đổi cài đặt Windows.
  • Bạn có thể dễ dàng kiểm tra thông tin của trang web được truy cập.

Cách sử dụng

  • Nhấp vào nút "Chạy".