Tính năng

  • Phân tích và thiết lập mạng chính xác mà bạn đang hoạt động.
  • Sửa đổi chỉ số điều chỉnh mạng
  • Vô hiệu hóa thuật toán NAGLE.

Cách sử dụng

  • Nhấn nút "Chạy".