คุณสมบัติ

  • วิเคราะห์และตั้งค่าเครือข่ายที่แน่นอนที่คุณใช้งานอยู่
  • ปรับเปลี่ยนดัชนีการควบคุมปริมาณเครือข่าย
  • ปิดใช้งานอัลกอริทึม Nagle

การใช้งาน

  • กดปุ่ม "เรียกใช้"