คุณสมบัติ

  • โปรแกรมที่ทำความสะอาดหน่วยความจำ
  • เฉพาะชุดการทำงานสแตนด์บายทำความสะอาดหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ
  • ทำความสะอาดหน่วยความจำทุกเวลาที่กำหนด
  • ทำความสะอาดโดยอัตโนมัติเมื่อเกินอัตราการใช้หน่วยความจำที่ระบุ

การใช้งาน

  • คลิกปุ่ม "ทำความสะอาดหน่วยความจำ"
  • หากตั้งค่าจะสามารถทำความสะอาดหน่วยความจำให้กับสถานการณ์ที่ต้องการโดยอัตโนมัติ