คุณสมบัติ

  • โปรแกรมคลิกอัตโนมัติเมาส์
  • คุณสามารถเพิ่มเวลาและพิกัดเพื่อใช้ในหลายรูปแบบ
  • สามารถระบุรายละเอียดคลิกได้

การใช้งาน

  • เลือกงานซ้ำ ๆ จาก "การตั้งค่าเมาส์"
  • ใน "การตั้งค่า Hotkey" กดปุ่ม Set เพื่อดำเนินการ