Funkcia

  • Automatický program kliknutia myši.
  • Môžete pridať čas a súradnice, ktoré sa majú použiť vo viacerých vzoroch.
  • Kliknite na podrobnosti.

Použitie

  • Vyberte opakovanú úlohu z „Nastavenia myši“.
  • V časti „Nastavenie klávesu“ stlačte tlačidlo Set a vykonajte vykonanie.