Funkcia

  • Iba špecifikované domény môžu vykonávať fragmentáciu SNI.
  • Zaistite svoje DNS pomocou DNS pred HTTPS.
  • Zahrnutá je schopnosť obísť SNI odpočúvanie (HTTP/HTTPS).
  • Fragmentácia iba reťazca SNI na minimalizáciu spomalenia.
  • Minimalizujte problémy s prístupom prostredníctvom bielych predpisov.
  • Používa sa zadaním servera DNS prostredníctvom obtoku paketov bez zmeny nastavení systému Windows.
  • Informácie o prístupnej stránke môžete ľahko skontrolovať.

Použitie

  • Kliknite na tlačidlo „Spustiť“.