Funkcia

  • Program, ktorý čistí pamäť.
  • Iba pracovná sada, pohotovosť automaticky čistí pamäť.
  • Vyčistí pamäť každý zadaný čas.
  • Automaticky sa čistí, keď je prekročená rýchlosť použitia zadanej pamäte.

Použitie

  • Kliknite na tlačidlo „Clean Memory“.
  • Ak je nastavená, môže automaticky vyčistiť pamäť do požadovanej situácie.