Funkcja

  • Program, który oczyści pamięć.
  • Tylko zbiór roboczy, gotowość automatycznie oczyszcza pamięć.
  • Oczyszcza pamięć co określony czas.
  • Automatycznie oczyszcza się, gdy określona szybkość zużycia pamięci zostanie przekroczona.

Stosowanie

  • Kliknij przycisk „Clean Memory”.
  • Jeśli ustawiono, może automatycznie oczyścić pamięć do pożądanej sytuacji.