Funkcja

  • Myszy program automatycznego kliknięcia.
  • Możesz dodać czas i współrzędne do użycia w wielu wzorach.
  • Kliknij szczegóły można określić.

Stosowanie

  • Wybierz powtarzające się zadanie z „Ustawień myszy”.
  • W „Ustawieniu skrótów” naciśnij klawisz SET, aby wykonać.