Funktion

  • Ett program som rensar upp minnet.
  • Endast arbetsuppsättning städar standby automatiskt upp minnet.
  • Rengör upp minnet varje angiven tid.
  • Rengörs automatiskt när den angivna minnesanvändningshastigheten överskrids.

Användande

  • Klicka på knappen "Clean Memory".
  • Om det är inställt kan det automatiskt rengöra minnet till önskad situation.