Tính năng

  • Bạn có thể thay đổi các định dạng hình ảnh khác nhau.
  • Lưu jpg với nén cao hơn bằng mozjpeg.
  • Chỉ định chiều rộng và hình ảnh sẽ được thay đổi kích thước tương ứng.
  • Hỗ trợ PDF, SVG, AI, PSD, PNG, JPG, GIF, Webp và TGA.
  • Hình ảnh có thông tin chữ ký tệp được nhận ra ngay cả khi chúng không có phần mở rộng.

Cách sử dụng

  • Kéo các tệp hình ảnh bạn muốn thay đổi vào danh sách.
  • Nhấp vào nút Chuyển đổi bên dưới.