Tính năng

  • Tải lên hình ảnh để chia sẻ mà không cần đăng ký.
  • Chia sẻ bằng URL phím tắt.
  • 100% miễn phí để sử dụng.

Cách sử dụng

  • Nhấp vào Tải lên hình ảnh để chọn ảnh bạn muốn chia sẻ.
  • Sau một vài phút, bạn sẽ nhận được một URL mà bạn có thể chia sẻ.
  • Chỉ cần sao chép địa chỉ đó và cho bạn bè của bạn biết.